gjeste innlegg fra Hans Gaarder▪ (chemtrails) *

28.08.2015, kl. 16:45 × #chemtrails × 3 KommentarerHer er appellen jeg holdt på Youngstorget 25. januar  i 2014 som mitt bidrag til den verdensomspennende markeringen mot geo-engineering:

Kjære alle sammen, kjære Moder Jord,

mitt navn er Hans Gaarder. Jeg er uavhengig forsker og skribent på nettmagasinet Nyhetsspeilet.no.

Det sies at i en tid med universelt svik og bedrag er det å fortelle sannheten en revolusjonerende handling. Jeg kommer nå til å gå gjennom noe enkle fakta om det som i lengre tid har foregått på himmelen over hodene på oss.

GEO-ENGINEERING er et faglig uttrykk som omhandler manipulasjon av livsvilkårene på jorda. Geo-engineering er et tema i visse forskningsmiljøer og på lukkede konferanser.

 

Et annet ord for geo-engineering er CHEMTRAILS, i praksis er dette utslipp av finpartiklede kjemikalier fra fly. Chemtrails er et topphemmelig prosjekt. Litt rart er det jo at noe som er så hemmelig er noe enhver kan se ved å kikke litt opp på himmelen fra tid til annen.

 

Himmelen ja, det er en stund siden vi har sett den nå! det er ikke så mye vi har sett av sola heller de siste dagene, for ikke å si de siste ukene, eller bør vi si månedene...

 

USA har et stort program for vær-kontroll som heter: WEATHER AS A FORCE MULTIPLIER ? OWNING THE WEATHER IN 2025. Det som er klart er at de ligger langt foran skjema. De har lyktes som det heter på fagspråket.

Manipulering av været foregår! teknologien er for lengst utviklet og en infrastruktur for vær-herping er på plass i land som USA og Norge. Hvor ofte den benyttes i norge er ikke godt å vite, men det er nå lov til å gjøre sine egne observasjoner.

 

Da skylaget åpnet seg på tirsdag fikk jeg se en mengde ekle, brede striper som var CHEMTRAILS. Det har snødd mye i det siste, og det er noe mange av oss setter pris på. I vinter har jeg sett det snø fra et skylag som månen var godt synlig bak, kveld etter kveld. Er dette et nytt vær-fenomen?

 

Mens vi er inne på været, det er et faktum at somrene 2010, 2011 og 2012 var uvanlig grå og regntunge her i norge. Kan det ha skyldtes menneskelig tukling med vær, miljø og klima gjennom det gigantiske chemtrails-programmet som har det hemmelige kodenavnet Project Raindancer regndans -spraying, for å fremprovosere regn. Jeg har mine mistanker, og de er sterke.

 

Noe av det absurde med chemtrails-programmet, som utføres av en stor flåte av miljøkriminelle fly som flyr på kryss og tvers av Europa, Australia, Nord-Amerika osv. dag etter dag, uke etter uke, år etter år og slipper ut ørsmå partikler av bl.a. aluminium, barium og strontium er at DET OFFISIELT IKKE FINNER STED. Lever vi ennå i middelalderen?

 

Medias journalister og redaktører som later som de har som oppgave å undersøke og avsløre kritikkverdige forhold i samfunnet kappes om å stikke sine hoder dypest ned i sanden i denne alvorlige saken. Jeg bare registrerer det jeg observerer. Er det forresten noen fra media her nå?

Mens vi snakker om klimaet kan Jens Stoltenberg nevnes. Jens som nå taler varmt og alvorlig om at klimaet står i fare pga de store mengdene av menneske-produserte utslipp?. Det er jo ganske så uforståelig at Jens Stoltenberg ikke med ett ord har pekt på de uheldige klima- og miljøkonsekvensene av chemtrails-spray-utslippene. Da jeg for noen år siden støtte på Jens i Nordmarka på en dag med mye spraying pekte jeg opp og sa: Det er mye spraying i dag?. Da svarte statsminister Jens at Jeg er fornøyd så lenge det er fint vær, jeg... Da jeg sa til ham at flyutslippene skjer som del av et hemmelig NATO-program sa Stoltenberg bare: Ikke bra... og så gikk han sin vei.

 

Slik fremstod Jens Stoltenberg som en representant for et norge som

IKKE VET,

SOM IKKE VIL VITE,

SOM IKKE TAR ANSVAR

og SOM BABLER SLUDDER.

 

Allerede i 1950-årene fant det sted eksperimenter med kjemiske utslipp fra fly. Det ble valgt ut noen fattige bydeler i England og i USA. Det var jo ikke så farlig med de fattige. De ble sprayet med sykdomsfremkallende stoffer for å sjekke hvor syke de ble. En slik åpenbar mangel på respekt for liv og helse kan anses som en nazistisk tankegang. I Vietnam-krigen fortsatte USA med samme form for eksperiment, med gruoppvekkende resultater. Sivilbefolkningen ble sprayet fra fly med giftstoffer som ble kjent som Agent Orange.

 

Jeg kan ikke huske at noen ansvarlige i det moderne norge har stått frem og tatt klar av avstand fra denne kriminelle livsfiendtlige forgiftningen som ble utført fra av fra NATO-landet USA mot en hjelpeløs sivil befolkning som ennå lider under virkningene fra agent Orange.

 

Har vi noe grunnlag for å anta at de samme ultra-kyniske holdningene ikke ennå gjør seg gjeldende i den lille makt-klikken som styrer chemtrails-programmet som nå herjer med store deler av vår Moder Jord?

 

Sent på høsten 2011 ble Nedre Telemark rammet av en mykoplasma-epidemi. Helse-Norge klarte ikke å komme opp med noe svar på hvor disse seiglivede sykdoms-organismene kom fra. Den klare hovedmistenkte var sprayflyene. Noen ville teste den sykdomsfremkallende effekten på en del av norges befolkning. Det er mange eksempler på at norske politikere i etterkrigstiden har stilt norges folk og land til disposisjon for helsefarlige eksperimenter. Det nye nå er at chemtrails-programmene herjer tilnærmet fritt over norge ? det er jo likevel ingen motstand eller innvendinger fra ansvarlige myndigheter og politikere mot snik-forgiftning av norges befolkning.

 

Mitt spørsmål er dette:

Hvor ille må det bli ? før noen trekker en linje i sanden og sier at ? SÅNN kan vi ikke ha det her i Norge? Nå MÅ det settes en stopper for den forbaskede fly-sprayingen, om det så vil kreve at det norske luftforsvaret tas i bruk for å skyte ned de fiendlige NATO-flyene som angriper norges land og folk med helse- og miljøskadelige utslipp, som kan karakteriseres som ?lette biologiske våpen?.

 

For meg er denne grensen for lengst passert, men jeg fikk bare godagmann økseskaft svar fra ulike departementer under regjeringen Jens Stoltenberg da jeg tok opp dette alvorlige temaet i brevs form våren 2008. Dette er snart 6 år siden nå. Vi venter på at noen i det offentlige skal ta ansvar.

 

Ødelagte somre, sterkt reduserte avlinger og angrep med biovåpen over Porsgrunns-området er tydeligvis ikke nok for at apatien skal brytes av bevisstgjøring og handling.

 

Det hører med til det store bildet at flertallet hverken kan tro eller fatte at noe slikt som livsfiendtdlige CHENTRAILS-utslipp kan foregå her i vårt lille, idylliske Norge. MEN DET FOREGÅR.

 

Jeg utfordrer Norges statsminister, miljøvernminister, militære ledelse, militære etterretningssjef, og et knippe redaktører til å sitte ned i NRK studio for å snakke gjennom dette problemet og hva som bør gjøres for å få slutt på det.

 

Så får hver og en av dem velge om de vil opptre som strutser med informasjonsvegring eller vise om de er i stand til å forholde seg til den virkelige verden ved å ta det ansvar som dette innebærer.

Jeg har for lengst inntatt mitt standpunkt.

 

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ♢

(3) Kommentarer

chemtrails finnes.

24.08.2015, kl. 04:47 × #chemtrails × 2 Kommentarer

 Øverst til venstre: sprøyting har nettopp begynt. Midtveis  stopper sprøyting. Nederst til høyre: Resultatet av aerosoler.

@ Mens noe diskusjon av fenomenet "chemtrails" er i dag like stemplet som konspirasjonsteori, beviser en ny studie at et hemmelig program kjører med ekstremt giftig stoff som sprøytes inn i atmosfæren for å "bekjempe klimaendringer". På den ene siden har du folk som tror vi blir sprayet som insekter for å redusere befolkningsveksten.På den annen side, publiserer forskere  blant annet papirer som sier at vi har innført en form for geo -engineering "for å bekjempe global oppvarming".

Ny forskning viser at flyveaske brukes for 'chemtrails'

En banebrytende studie( http://www.mdpi.com/1660-4601/12/8/9375 )bringer oss nærmere sannheten enn noen gang før. Studien, publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health gir en overbevisende forklaring på fenomenet chemtrails. For å manipulere været som skulle være laget av et ekstremt giftig avfallsprodukt fra den elektriske industrien, nemlig kull flyveaske. Med begrepet "chemtrails er kondensstriper ment som forblir suspendert i lang tid, og som ville inneholde "kjemikalier". Mediene og regjeringer gjør fenomenet av som en "konspirasjonsteori" , til tross for at det er nok av bevis at det igjen er manipulert ved hjelp av aerosoler. Forskningsleder J. Marvin Herndon i San Diego besluttet å undersøke da han oppdaget på himmelen over hans hjemby at aerosoler ble sprayet. Våren 2014 fikk han se en tankskip som ofte hvite  legger spor igjen i den blå himmelen over San Diego i California. I november samme år gjorde hele tanken fly grid mønstre i luften. Sporene ble snart en slags cirrusskyer. Som forvandlet til en hvit dis som delvis reflekterte sollyset.Det var noe ganger så mye aerosoler sprayet i luften at blå himmel ble omgjort til en brun luft. Forfatteren var bekymret for påvirkning av aerosoler på helsen til hans familie og folkehelse og bestemte seg for å undersøke saken rett og slett.

Kull flyveaske er mer giftig enn radioaktivt avfall▪

Selv om det ikke er hemmelighets gjort om at programmer som regn er laget ved sprøyting av sølvjodid i luften, som er tydelig fra dokumentaren Artificial Clouds Dave Dahl, er det relativt lite kjent om kull flyveaske. Herndon har funnet ut at fly tankskip sprøyter kull flyveaske i luften for å påvirke været. 

Kull flyveaske frigjøres ved forbrenning av kull og er ekstremt giftig av tre grunner:

1. Det kan lett komme seg igjennom menneskelig vev og det kan også imitere hormoner. 

2. Den inneholder mange tungmetaller, inkludert aluminium og arsen, som er meget giftig for mennesker. Den inneholder også kvikksølv.

3. Den inneholder radioisotoper som kan ha negative helseeffekter. Kull flyveaske er enda mer toksiske enn radioaktivt avfall.  

Ved å bruke det som en ingrediens for 'geo -engineering" bransjen, visste de at et kostnadssted ble til noe lønnsomt.

 Drevet av profitt, ikke av bevis ☆ 

Vestlige regjeringer påvirke været i stor skala. Imidlertid valgte de å ikke skape en kunstig sky av aske, men et billig alternativ som mange flere vil få konsekvenser av og som vil ha langt flere konsekvenser for livet på jorden enn den globale oppvarmingen noe gang vil ha: kull flyveaske. Dette avfallsproduktet blir sprøytet inn i den nedre atmosfæren, troposfæren, som også er luft mennesker puster og det når frem til jordoverflaten.

En tema vi bør snakke mer om? Xlaylow.

(2) Kommentarer

sprøyting med gift fra fly. (chemtrails)

14.08.2015, kl. 02:32 × #chemtrails × 17 KommentarerNår flyene flyr lar de ofte kondens stier bak seg, (Det kalles også fly skyer. Fly som flyr i luften, bak flyet dannet stripete-formet hvit sky.)  Ifølge en varsler innholder det kjemikalier som brukes til å manipulere vær også gjør det store skader for naturen. Med tanken på at til slutt trenger alle mennesker å puste altså. Også ble det sagt at det skjer verden rundt, det betyr overalt hvor det brukes flyer. Den britiske avisen 'metro' som har rapportert dette. Kristin Meghan sier at hun har jobbet ni år for den Amerikanske luft makt (US airforce). Hun forteller om store mengder kjemikalier som blir brukt i systemet uten noe bestemt grunn. Det manglet også produsentes navn sa hun.

Fru Meghan sier at den amerikanske regjeringen sprøyter disse kjemikalier i luften, over vannet og på jorden. Hun sier også at de fleste piloter ikke snakker om det (chemtrails, bare å google det) fordi de er redd for å få konsekvenser. Nigel Watson sa: Konspirasjonsteoretikere mener at chemtrails er sprøytet av regjeringen for å pumpe kjemikalier i atmosfæren og dermed å manipulere været eller for å infisere befolkningen. 

Sprøyting av chemtrails kan skje på en liten skala men konspirasjonsteoretikere tror det er et hemmelig prosjekt på en global skala , "fortsatte han. Det er vanskelig egentlig å forestille seg at kjemikalien vil ha stor effekt på påvirkning av vindretning og andre meteorologiske faktorer. Når det blir sagt og gjort hva gjør resten av verden med den iformasjon vi har fått?  

Håper ikke at de fleste fortsett har YOLO i tankene sine altså. Jeg skal lære dere noe... du lever hver eneste dag men du dør bare engang. You live every day but you only die once. YODO.

X laylow.

(17) Kommentarer

følg meg☆☆☆

Eg lurer på hvorfor vi mennesker er den eneste levende vesen her på jord som betaler med penger for å overleve, der har du meg. Xlaylow. toppliste for bloggere - ToppBlogg

Info

tenk!: spør mer, ikke vær naiv.
: everything♡
Om du lure på noe som helst er det bare å spørr: ♡ ♢

hits